Warning: Creating default object from empty value in /home/favcode/public_html/database.php on line 8

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/favcode/public_html/database.php:8) in /home/favcode/public_html/common/ad.php on line 32
חד הוריות - סיכום שנת 2009

חד הוריות - סיכום שנת 2009


סכום שנה – פורום עירוני למשפחות חד הוריות- 2009


סכום שנה – פורום עירוני למשפחות חד הוריות- 2009

Image Hosted by ImageShack.us

הישגים בנושא שותפויות
יצירת שותפויות נוספות וחדשות על הקיים בלקוחות, אנשי מקצוע ופעילים שאינם ממשפח"ה. שותפים ברמות שונות שמטפלים בנושא ותורמים ברמה של מודעות, הפצה, סנגור, פעילות אקטיבית ושינוי מדיניות.

1.      לקוחות – נוספו 15 פעילים חדשים ממשפח"ה שסיימו סדנת מנהיגות ושובצו בוועדות.
הישג מיוחד בין המסיימים גבר ששובץ באשכול גירושין.

2.      אנשי מקצוע – הצטרפו חדשים וגם  ברמות של מקבלי החלטות.

בנושא הערכה מעצבת
בניה מחדש של ועדת שדולה - שבוץ יו"רים חדשים, גיוס חברי ועדה נוספים, ראיונות אישיים לחברי הוועדה.בניה מחדש של ועדת חינוך שיבוץ יו"ר חדשה לוועדה, הוספת  יו"רית חדשה לוועדת תרבות.

פעילות שהתקיימה השנה:
1.   תגמול לחברי 5 וועדות  התחום– 3 מפגשי לימוד גיבוש והעשרה,
2.  
סדנה ליו"ר הוועדות בנושא ניהול ישיבות אפקטיבי, קבלת החלטות ותפקידי וועדה.
3.  
ברבת מצווה לילדי רווחה – תוכנית שמתקיימת מידי שנה בשותפות הרווחה עם ויצ"ו.
4.  
בוקר של כיף לנשים במשפח"ה – התבסס כולו על גיוס מתנדבים לאור ההצלחה הוחלט
      לקיימו פעם בשנה – פעילות של היו"ריות של כל הוועדות.
5.  
ערב של הרפיה ותנועה – פעילות של וועדת תרבות.
6.   התקדמות בנושא הנחות למשפח"ה- החלטה ברמה עירונית על מתן 20% הנחה בכל
     המוסדות העירוניים: חינוך, מתנסים, ספורט, כמו ההנחה הניתנת בארנונה.
    
למי שיש הנחה גדולה יותר יקבל בהתאם.  משפחה תצטרך להציג מסמך אחד בלבד
     שעבר ועדת ארנונה- פעילות של וועדת זכויות ומנהיגות .
7. 
סדנת מנהיגות מקומית לפעילים ממשפ"חה שנמשכה 5 חודשים והכשירה 25 פעילים
     קהילתיים חדשים וותיקים לוועדות השונות - פעילות של וועדת זכויות ומנהיגות. 
8. 
 מתקדם המשא ומתן להנחה במנוי להצגות ומופעים בהיכל התרבות למשפח"ה – פעילות
     של וועדת תרבות.

9.   תחילת חשיפה תקשורתית- כתבות בעיתון שחק, סיקור בערוץ המקומי.
10.
צעדים ראשונים לקראת איוש מרכזת למרכז חד הוריות. 
11.  הוצאת דף מידע למשפח"ה.   

 
Image Hosted by ImageShack.us 

הישגים בנושא שותפויות
יצירת שותפויות נוספות וחדשות על הקיים בלקוחות, אנשי מקצוע ופעילים שאינם ממשפח"ה. שותפים ברמות שונות שמטפלים בנושא ותורמים ברמה של מודעות, הפצה, סנגור, פעילות אקטיבית ושינוי מדיניות.

1.      לקוחות – נוספו 15 פעילים חדשים ממשפח"ה שסיימו סדנת מנהיגות ושובצו בוועדות.
הישג מיוחד בין המסיימים גבר ששובץ באשכול גירושין.

2.      אנשי מקצוע – הצטרפו חדשים וגם  ברמות של מקבלי החלטות.

בנושא הערכה מעצבת
בניה מחדש של ועדת שדולה - שבוץ יו"רים חדשים, גיוס חברי ועדה נוספים, ראיונות אישיים לחברי הוועדה.בניה מחדש של ועדת חינוך שיבוץ יו"ר חדשה לוועדה, הוספת  יו"רית חדשה לוועדת תרבות.

פעילות שהתקיימה השנה:
1.   תגמול לחברי 5 וועדות  התחום– 3 מפגשי לימוד גיבוש והעשרה,
2.  
סדנה ליו"ר הוועדות בנושא ניהול ישיבות אפקטיבי, קבלת החלטות ותפקידי וועדה.
3.  
ברבת מצווה לילדי רווחה – תוכנית שמתקיימת מידי שנה בשותפות הרווחה עם ויצ"ו.
4.  
בוקר של כיף לנשים במשפח"ה – התבסס כולו על גיוס מתנדבים לאור ההצלחה הוחלט
      לקיימו פעם בשנה – פעילות של היו"ריות של כל הוועדות.
5.  
ערב של הרפיה ותנועה – פעילות של וועדת תרבות.
6.   התקדמות בנושא הנחות למשפח"ה- החלטה ברמה עירונית על מתן 20% הנחה בכל
     המוסדות העירוניים: חינוך, מתנסים, ספורט, כמו ההנחה הניתנת בארנונה.
    
למי שיש הנחה גדולה יותר יקבל בהתאם.  משפחה תצטרך להציג מסמך אחד בלבד
     שעבר ועדת ארנונה- פעילות של וועדת זכויות ומנהיגות .
7. 
סדנת מנהיגות מקומית לפעילים ממשפ"חה שנמשכה 5 חודשים והכשירה 25 פעילים
     קהילתיים חדשים וותיקים לוועדות השונות - פעילות של וועדת זכויות ומנהיגות. 
8. 
 מתקדם המשא ומתן להנחה במנוי להצגות ומופעים בהיכל התרבות למשפח"ה – פעילות
     של וועדת תרבות.

9.   תחילת חשיפה תקשורתית- כתבות בעיתון שחק, סיקור בערוץ המקומי.
10.
צעדים ראשונים לקראת איוש מרכזת למרכז חד הוריות. 
11.  הוצאת דף מידע למשפח"ה.   

 
Image Hosted by ImageShack.us 

תכניות המחלקה

חדשות המחלקה

קישורים מומלצים

פארק אתרים | מפת האתר | דווח על הפרה | ממשק ניהול